Maraton u Krakovu, 28.04.2013 – Organizovano putovanje

Maraton u Krakovu je jedan od pet najvećih u Poljskoj, gde se godišnje održava preko 30 maratona. Broj prijavljenih svakim danom raste i već je prijavljeno preko 4000, a očekuje se da bude preko 5000 učesnika. Trasa je jednokružna, sasvim ravna, prolazi kroz sam centar grada, zatim oko kraljevskog zamka, duž reke Visle i nekoliko kvartova.